Reparacions d'aire condicionat i refrigeració

Gràcies a l'equip humà del que disposem, de gran capacitat tècnica, podem realitzar qualsevol reparació que aparegui en instal·lacions i maquinària d'aire condicionat i refrigeració comercial i industrial. Disposem de màquines i eines d'última tecnologia per al diagnòstic i reparació.

Amb els nostres vehicles taller transportem eines i recanvis per poder oferir reparacions ràpides i amb garantia, intentant efectuar els treballs amb la mínima demora i de qualitat.

Reparació de compressors

Realitzem la reparació de compressors en el nostre propi taller, tant alternatius com de cargol, i oferim la possibilitat de poder reparar en obra, estalviant en molts casos la implicació d'una grua. Disposem d'extractor de bobinats de fins a 60cv transportable a la instal·lació, així com bobinats de recanvi i compressors reacondicionats per evitar en la mesura possible una aturada prolongada de la instal·lació.

Oferim recanvis originals i també aftermarket de gran qualitat a preus més econòmics.

 • Hidràulic per l'extracció de bobinats dels compressors fins a 60cv extractor de bobinats dels compressors
 • Climacheck: equip per l'adquisició de dades i comprovació del rendiment climacheck
 • Equip de neteja de circuits frigorífics per al canvi de refrigerant equip neteja circuits
 • Equip per la detecció de fugues per ultrasons equip detecció fugues
 • Manòmetres i termòmetres digitals manomètres i termomètres digitals
 • Furgonetes equipades per assistència tècnica furgonetes assitència tècnica
 • Reparació de compressors de cargol reparació compressors cargol
 • Reparació de compressors in situ 1 reparació compressors in situ
 • Reparació de compressors in situ 2 reparació compressors in situ
 • Desmuntage de compressors per la seva reparació desmuntatge de compressors
 • Taller de reparació de compressors 1 taller reparació compressors
 • Taller de reparació de compressors 2 taller reparació compressors
 • Compressors reparats, de recanvi i refrigerant en stock 1 compressors reparats
 • Compressors reparats, de recanvi i refrigerant en stock 2 compressors reparats