Estalvi energètic

Podem aplicar les noves tecnologies a las màquines frigorífiques fent que aquestes puguin arribar a consumir un 30% menys d'energia amb la instal·lació de variadors acoblats als compressors i motors elèctrics.

Això evita la punta d'arrencada fent que sigui suau i que el motor treballi en les millors condicions, quedant protegit per les proteccions programades en cada cas en el variador. La incorporació dels variadors no altera la maniobra elèctrica, podent ser reversible amb un commutador. També baixa el soroll emès pels motors i compressors.

A les instal·lacions que no disposin de control de condensació es pot aplicar per deixar la unitat treballant el més estable possible i també podem substituir la vàlvula d'expansió per una electrònica, fent que la unitat funcioni de manera més eficaç.

  • Conmutador per al funcionament normal conmutador funcionament normal
  • Conmutador per al funcionament amb variador conmutador funcionament variador
  • Consum del compressor sense el variador consum compressor sense variador
  • Consum del compressor amb el variador consum compressor amb variador
  • Integració dels armaris en la màquina integració armaris màquina
  • Variadors de freqüència acoblats a una bomba de calor per a l'estalvi d'energia 1 variadors freqüència estalvi energia
  • Variadors de freqüència acoblats a una bomba de calor per a l'estalvi d'energia 2 variadors freqüència estalvi energia