Sistema BONUS SERVICE

En el moment actual, on el mercat de la climatització, fred industrial i comercial, viu moments difícils. Poder oferir noves propostes o serveis, encaminats a potenciar una atenció professional i adaptant-nos als temps que corren, no és un privilegi..., es quasi la nostra obligació.

És per aquest motiu que la empresa IMB s.l. amb més de 25 anys d’experiència en el sector, i amb un personal altament qualificat i acreditat per a atendre qualsevol tipus d’instal•lació o equip de climatització, fred industrial i comercial, seguint totes les normatives, directrius i lleis tant tècniques como mediambientals que s’han d’aplicar en aquest sector. Vol oferir el seu sistema BONUS SERVICE.

Què és BONUS SERVICE?

És un servei exclusiu per a empreses mantenidores amb més d’una instal•lació o contracte de manteniment al seu càrrec i que necessita en moments puntuals durant l’any, una ajuda tècnica addicional o un servei d’atenció específic d’alt valor tecnològic a uns preus especials i sense tenir les càrregues o costos empresarials que signifiquen disposar d’aquest personal qualificat en plantilla.

Com funciona BONUS SERVICE?

Aquest sistema innovador però no nou, funciona com un sistema de descompte sobre el preu de mà d’obra de tècnic qualificat, en funció de la quantitat de servei contractat, és a dir el nombre d’hores tècnic per paquet. Actualment oferim només 3 tipus:

  • BONUS SERVICE 100
  • BONUS SERVICE 200
  • BONUS SERVICE 300

Com el seu nom indica és el nombre d’hores de servei a utilitzar durant tot un any, indistintament del tipus d’intervenció requerida, instal•lació assignada o la tipologia de màquina a atendre.

Quins serveis ofereix BONUS SERVICE?

La nostra amplia carta de serveis, ofereix múltiples aplicacions o ús del nostre personal tècnic, en temes com: Manteniment preventiu de plantes refredadores segons especificacions de fabricant i normatives aplicables. Operacions de neteja de circuits frigorífics, o substitució de refrigerants (R22). Presa de dades de rendiment energètic amb aparells de medició calibrats de darrera generació (climacheck). Reparació de tot tipus de compressors in situ, sempre que sigui possible. Modificacions o adaptacions de línies i circuits frigorífics en instal•lacions segons normatives aplicables.

Quines avantatges té BONUS SERVICE?

Aquest servei exclusiu, també és preferencial per als nostres clients, entenent que la nostra presencia sempre serà per a intervencions especials i fonamentals per a una atenció correcta del seu client.

Per altra banda aquest servei ofereix la possibilitat de disposar d’un servei de guàrdia de cap de setmana, amb l’únic sobrecost que la tarifa plana de disponibilitat de servei, donat que les hores consumides en aquest servei seran a 1x2 del BONUS SERVICE contractat.

Quant costa BONUS SERVICE?

Aquest sistema de servei no té un cos addicional o especial, senzillament disposa d’uns preus especials i descomptes pel consum d’unes hores de tècnic especialista en climatització, fred industrial i comercial. En funció del nombre d’hores contractades poden quedar uns preus molt competitius per minimitzar els costos de qualsevol tipus de contracte de manteniment.

Com et podem ajudar?

  • Bonus service Bonus Service
  • Equip de neteja de circuits frigorífics per al canvi de refrigerant equip neteja circuits
  • Hidràulic per l'extracció de bobinats dels compressors fins a 60cv extractor de bobinats dels compressors
  • Climacheck: equip per l'adquisició de dadess i comprovació del rendiment climacheck
  • Equip per la detecció de fugues per ultrasons equip detecció fugues