Motors i equips de climatització a gas

Utilitzar el gas natural com a energia primària en la producció de fred o calor és un concepte força desenvolupat en països on l’energia elèctrica es escassa o d’un cost molt elevat.

A finals dels anys 90 s'introduïa a Espanya una tecnologia nova que utilitzava motors de combustió interna per la producció de fred o calor i aprofitava la recuperació de la calor del mateix motor. Una tècnica que ha evolucionat fins a l'actualitat gràcies a la presencia al mercat de màquines com les Tecochill, Climaveneta, Tecofrost, que equipaven motors propulsats per gas.

IMB realitzarà principalment:

  • Feina d'assessorament i resolució de dubtes tècnics de les màquines actuals amb motor a gas.
  • Reparació i manteniment de màquines amb motor a gas.
  • La recerca de nous productes i màquines de producció de fred i calor alimentades amb motors endotèrmics que utilitzen l’energia primària del gas natural o propà.
  • Crear inèrcies amb indústries per crear nous productes o sistemes que realitzin la producció de fred o calor amb motors alimentats per gas natural o propà.

Una de les principals necessitats actualment és el manteniment de les màquines existents i és per això que intentem garantir els recanvis necessaris a un preu ajustat a les condicions actuals.

Disposem d’un ampli catàleg de referències per cobrir les necessitats actuals i cerquem constantment noves referències de productes que garanteixin la continuïtat de les maquines instal·lades actualment.

Com et podem ajudar?

  • Energia natural. Climatització a gas energia natural
  • Energia natural. Climatització a gas energia natural
  • Energia natural. Climatització a gas energia natural